سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پری فضلعلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
صهباالسادات رجامند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجید گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

پیش بینی بار یکی از توابع اصلی عملکرد سیستم قدرت است پیش بینی را می توان به پیش بینی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت طبقه بندی کرد در پیش بینی کوتاهمدت زمان پیش بینی می تواند به کوتاهی چند دقیقه باشد در حالیکه در پیش بینی بلندمدت زمان پیش بینی می تواند چند سال تا چند دهه باشد دراین جا قصد برمتمرکز شدن برروی پیش بینی کوتاه مدت است که از چند ساعت تا یک هفته تغییرمی کند. برای پیش بینی صحیح پارامترهای زیادی از جمله سابقه ی بار و دما و .. موثر است که بنابرشرایط جغرافیایی و اجتماعی باشد مدنظر قرار بگیرند. اگرچه روشهای زیادی برای پیشبینی بار ارائه شده و بصورت موفقیت آمیزی تست گردیده اند اما به هیچ کدام از آنها به عنوان یک روش کاربردی اصلی و نهایی بهایی داده نشده است یکی از دلایل آن شاید این باشد که شرایط و ملزومات یک موقعیت مشخص تاثیر بسزایی برروی انتخاب مدلمناسب دارد نتایج ارائه شده در مطالعات معمولا به صورت مستقیم قابل مقایسه با هم نیستند.