سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمحسن رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

با توسعه شهر و شهرنشینی در دهه های اخیر شهرها بسیار وسیعتر از گذشته رشد کرده اند رشد شهرها تحت تاثیر عوامل مختلف فضایی و غیر فضایی است از طرف دیگر پیش بینی سمت توسعه شهرها برای برنامه ریزی و تامین امکانات لازم برای رشد شهر بسیار ضروری است ما در این پژوهش با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب ان با سیستم اطلاعات جغرافیایی به پیش بینی سمت توسعه شهر مشهد با استفاده از شاخص های ارزش اراضی ، ارتفاع، دسترسی به راهها و میزان ساخت و ساز پرداخته ایم مناطقی در حریم شهر برای توسعه مشهد شناسایی گردید. روش تحقیقی کمی است و محدوده مطالعه حریم ماده نود و نه شهر مشهد است در نهایت به ایجاد یک مدل برای اینده نگری درمورد سمت توسعه شهر مشهد نایل شدیم.