سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

پردیس ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
علیقلی حیدری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
جواد محمدقلی نیا – مدرس دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده:

تعاون به عنوان یک راهکار استراتژیک در مبحث اشتغال و گسترش رفاه کشاورزان محسوب می شود با نگاهی هدفمند به مولفه های اثر گذار در توسعه پایدار کشاورزی یکی از بدیل های جلب مشارکت در محیط های روستایی تاسیس شبکه های اجتماعی از جمله تعاونی های کشاورزی می باشد بنابراین جلب مشارکت افراد در ایجاد و یا عضویت در تعاونیهای کشاورزی به عنوان یک برنامه محوری درن هاد ترویج کشاورزی مطرح است اما نگرش خردگرایی محدود و عدم اعتماد انسجام و همبستگی اجتماعی در گرایش به هم پیمانه شدن کشاورزان توسعه تشکلهای تعاونی ها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند لذا بدیهی است تدوین و طراحی پیش شرطهای ضروری در این زمینه روند ترغیب گروه های هدف را به عضویت و یا ایجاد تشکلهای تعاونی همواره خواهد کرد و بتبع ان زیربنای مناسبی جهت پیاده سازی دیگر برنامه های ترویجی فراهم خواهد کرد. لذا مطالعه حاضر به روش تحلیلی مروری ضمن بیان مفاهیم پایه و نقش مولفه های اثر گذار برجلب مشارکت کشاورزان به تعاون گرایی بههدف تدوین چهارچوب ماهیت متغیرهای اجتماعی درایجاد توسعه و رشد تعاونی های کشاورزی پرداخته و ضمن توجه به پیش شرط ها و رویکردهای مشارکتی به راه کارها ترویج مشارکت کشاورزان به جلب مشارکت از سه بعد فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جهت توسعه تعاونی ها اشاره داشته است