سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان
علی اکبر عبداله زاده – استاد گروه مهندسی معدنی، دانشگاه کاشان
عباس سام – استادیار گروه بخش مهندسی معدن-دانشگاه شهید باهنر کرمان
امیر پرویز مهران – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان

چکیده:

در اغلب کارخانه های پر عیار سازی سنگ آهن از جنله کارخانه استحصال مگنتیت گل گهر، باطله های تولیدی دارای عیاری به مراتب بیشتر از عیار حد کانسارهای آهن می باشند. در این مطالعه پس از مطالعه ویژگی شناختی نمونه عملکرد سه مارپیچ همفری با مشخصات ساختاری متفاوت برای پرعیار سازی اولیه باطله های خشک مورد ارزیابی قرار گرفت. در مارپیچ کاراتر، بهینه سازی دبی آب شستسو ( ۱۲ لیتر بر دقیقه) و ردرصد جامد خوراک(حداقل ۲۸%) صورت گرفت. سپس آزمایشات در سه مرحله رافر، کلینر و کلینر ثانویه ادامه یافت. ضمن بازیابی ۶۲% آهن، عیار آن به طور موفقیت آمیزی از ۲۸% به بیش از ۵۷% رسید و خوراک مناسب برای مرحله بعدی(جدایش مغناطیسی) تولید گشت. درنهایت به منظور افزایش بازیابی آهن یک فلوشیت( برای مطالعات نیمه صنعتی) پیشنهاد شد.