سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد نادرزاده – شرکت مهندسی مشاور پارس آیند آب
حسن کیانوش – شرکت مهندسی مشاور پارس آیند آب

چکیده:

اساس پیش بینی تجربی زلزله بر مشاهده پدیده های پیش نشانگر استوار است و مشاهدات بسیاری نیز تاکنون صورت گرفته است . به طور کلی زمان ظاهر شدن پیش نشانگر، مدت دوام، مقدار و اندازه پیش نشانگر، اندازه توزیع مکانی، مرحله گسترش و موارد دیگر به عنوان مبنای پیش بینی سه پارامتر اصلی یک زلزله ( زمان، مکان، بزرگا ) به کار برده می شود . پیش نشانگرهای بسیاری تاکنون شناخته شده که مبنای پیش بینی زلزله های متعددی قرار گرفته است . یکی از پیش نشانگرهای مهم، انتشار امواج فراصوتی در منطقه رومرکز زلزله و اثر آن بر حیوانات خشکی و دریایی است . این امواج باعث تغییر رفتار در حیوانات می شود به طوری که تشخیص و تفکیک درست و به موقع آن از سایر رفتا رهای غیر عادی حیوانات می تواند به عنوان اطلاعات پایه برای پیش بینی زلزله قریب الوقوع به کار گرفته شود . این مقاله رفتار غیر عادی حیوانات را در برابر امواج فراصوتی مورد بررسی قرار میدهد .