سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب ایزدخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نعجب شیر – گروه کامپیوتر
آیاز عیسی زاده – دانشگاه تبریز – گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

به عنوان یک اصل، تولید یک برنامه توزیع شده همیشه سختتر از ایجاد یک برنامه غیر توزیع شده است که عملکردی معادل آن را داشته باشد. لذا خودکارسازی فرآیند تبدیل یک برنامه ترتیبی به یک برنامه قابل اجرا بر روی یک محیط محاسباتی توزیع شده همواره به عنوان یک مساله باز تحقیقاتی مطرح بوده است. در این مقاله، با داشتن گراف فراخوانی حاصل از یک برنامه ترتیبی، با استفاده از الگوریتم تکاملی جدید شامل خودترمیمی، جریمه و پاداش (هدایت) مبادرت به پیمانهبندی نرمافزار متناسب با تعداد پردازندهها نمودهایم. در ضمن الگوریتم پیشنهادی برای ایجاد توازن کاری روی پردازندهها قادر میباشد اندازه پیمانهها را تقریبا یکسان ایجاد کند. در نهایت نتایج عملی حاصل از پیادهسازی روش ارائه شده نشان میدهد که میتوان یک پیمانهبند مناسب در زمان بسیار کمتری نسبت به الگوریتمهای مشابه پیدا کرد.