سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سارا اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری
اقبال شاکری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دستیابی به بهبودیکی از اهداف اصلی هر سیستم است مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم کنترلی با حلقه ای بسته ای است که استراتژی و سیاستهای سازمان را پیاده سازی می کند و عملکرد سطوح مختلف سازمان را ارزیابی و با زخورد ارائه می کند و در قلب ان ارزیابی و عملکرد قرار گرفته است محققان بسیاری به بررسی چارچوب ها و سیستم های اندازه گیری عملکرد در شرکتهای تولیدی پرداخته اند اما متاسفانه تحقیقاتی کمی در مورد ارزیابی عملکرد در محیط پروژه صورت گرفته است از انجا که در محیط پروژه ویژگیهایی دارد که ان را به طول کاملا بارز از محیطهای تولیدی و عملکرد در آن متفاوت م یکند لذا ایجاد سیستم اندازه گیری عملکرد با در نظرگرفتن شرایط پروژه و خاص محیط پروژه ضروری است دراین تحقیق ابتدا چارچوبهای ارزیابی عملکرد معروف که بیشتر در محیط تولیدی هستند اشاره شده و سپس چارچوبهای خاص محیط پروژه نیز معرفی می شوند.