سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ارین قلی پور – دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
علی اصغر پورعزت – دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده:

دوگانگی کنش و ساختار یک سوال بسیار اساسی در تفکر علوم اجتماعی بوده است این دوگانگی زمانی حساستر میشود که کنشگر و ساختاردر هردو فرهنگ متفاوت رشد کرده باشند دراین مقاله تلاش می شود چالشها و مسائل مدیر جهادی به مثابه شخصیت و کنشگری که در فرهنگ ایرانی پرورش یافته باشد با چهارچوب ساختار بوروکراتیک که محصول فرهنگ مدرن غربی است تحلیل شود. ویژگی شالوده شکنی و ساختارشکنی که جهاد سازندگی با ان شکل گرفت و دوران اولیه خود را ان گونه سپری کرد پس از مدت گرفتار ساختار بوروکراتیک شد که در وزارتخانه های دیگر مقبولیت نسبی یافته بود و از این رو جوانه های مدیریت جهادی را خشکاند دراین مقاله علاوه بر چالشها و مسائل مدیر جهادی، پیامدهای این تضاد نیز تحلیل می شود امید است مطالب مقاله رهنمودهای خوبی برای مدیران جهاد کشاورزی داشته باشد.