سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مجید یاسوری – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان
مریم سجودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

این مقاله به بیان و تشریح برخی از مهم ترین چالش های کالبدی و زیست محیطی شهر رشت میپردازد.چالش هایی نظیر؛ توسعه ناموزون شهری، ادغام روستاهای حاشیه در شهر، شکل گیری بافت های ناکارامد،وجود بافت فرسوده شهری، شیب کم و بالا بودن سطح آب های زیر زمینی و در نتیجه آبگرفتگی معابر، مشکلدفع فاضلاب شهری و آلودگی رودهای شهری و حاشیه ای که در صورت عدم مهار و کنترل،ناهنجاری هایی رادر ابعاد سیاسی و اجتماعی بدنبال خواهد داشت. هدف از این پژوهش معرفی و بیان ابعاد این چالش ها در سطحشهر و میزان تاثیر آن ها در آشفتگی و آشوب های شهر و نارضایتی مردم بوده است. بررسی های اولیه که بهصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است نشان می دهد که این چالش ها بستر و زمینه را برای سایر مشکلاتشهری فراهم کرده اند و در صورت تداوم شرایط کنونی، شهر و مدیریت آن، با مشکلات سیاسی اجتماعی مواجهخواهد شد. بدین جهت شناسایی و ارائه ی راهکارهایی جهت رفع این موانع بسیار ضروری به نظر می رسد.