سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعیده نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
حسین شعبانعلی فمی – عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ

چکیده:

در توسعه پایدار روستایی، منابع انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از آموزش کشاورزی به عنوان یک سرمایه گذاری پر بازده در فرایند توسعه پایدار روستایی یاد میشود زیرا رفتار روستاییان را در راستای مؤلفه های پایداری سوق میدهد. این امر زمانی تحقق می یابد که محتوای برنامه های آموزش کشاورزی متناسب با ابعاد توسعه پایدار روستایی باشد زمانی که نیازها برای رسیدن به توسعه پایدار بیشتر میشود نقش آموزش در زمینه کشاورزی در آماده کردن کشاورزان، محققان، محصلان و کارمندان ترویج پر رنگتر است. بنابراین توجه به آموزش کشاورزی و پرداختن به آن می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات ادراکی کشاورزان به عنوان متولیان توسعه جهت پیشروی به سمت توسعه پایدار روستایی باشد. لذا این مطالعه به روش مروری، ضمن بیان مفهوم و ماهیت توسعه پایدار روستایی، اهداف آن و اصول مربوطه، به بررسی رسالت آموزش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی و برخی چال شهای آموزش کشاورزی برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی پرداخته است.