سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا اردلان – دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
مرتضی فخاری واحد – دانشجوی مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاظر بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی در قرن 21 و ارائه راهکار برای این چالش هابود. روش پژوهش مورد استفاده روش کتابخانه ای است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند، اهداف و وظایف مدیریت منابع انسانی، نقش های جدید مدیریت منابع انسانی پرداخته ایم سپس چالشهای مدیریت منابع انسانی شرح داده و برای رفع این چالش ها بحث توانمندسازی کارکنان را مطرح کرده ایم.