سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خدیجه کردستانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد می شود . امروزه مدیریت منابع انسانی فشار های زیادی را برای تغییر تجربه می کند . تغییرات در اقتصاد ،جهانی شدن ،تنوع داخلی ، و تکنولوژی تقاضاهای جدیدی برای سازمان ایجاد کرده است و منابع انسانی را در جهت های جدیدی سوق داده است با این وجود مدیریت منابع انسانی در سازمانها با چالشهای متعددی مواجهه است اما مدیران منابع انسانی می توانند از طریق توانمندسازی کارکنان خود این چالشها را رفع کرده یا از بروز اکثر آنها پیشگیری نمایند ، کارکنان توانمند در جهت رفع چالشها با مدیران نهایت همکاری و مشارکت را می نمایند زیرا در توانمندسازی منابع انسانی ؛ انگیزه، مشارکت، تعهد، خلاقیت و وفاداری نهفته است . امروزه با وجود اهمیت فوق العاده توانمندسازی، متأسفانه در ایران بنابه دلایل متعدد از جمله مبهم بودن اهداف سازمانی، نداشتن تعریف مناسب از روابط کاری و روابط شخصی، نبودن سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، عدم تعریف شاخصهای مناسب جهت سنجش بهره وری نیروی انسانی و برخی عوامل موجود در بازار که از غیر رقابتی بودن محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی کشور ناشی می شود سبب شده است که ساز و کار مشخصی در جهت کیفی سازی منابع انسانی تعریف نشده و حتی این سازوکار چندان جدی گرفته نشود. در مقاله حاضر ابتدا چالشهای آینده مدیریت منابع انسانی را شرح دادیم و برای رفع این چالشها بحث توانمندسازی کارکنان را مطرح کردیم .