سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی فرامرز – رشته معماری دانشگاه سوره تهران (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)

چکیده:

شهر و شهرنشینی از جدی ترین و مهم ترین مباحثی است که توجه جدی بدان می تواند پا یه های توسعه ایران مدرن و اسلامی را بنا کند . در این راستا به نظر می رسد توجه به فرهنگ در امر مدیری ت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است . رشد شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع شهری بدون در نظر گرفتن توسعه فرهنگ شهرنشینی، مشکلات گسترده ای را در شهرها بوجود آورده است . لذا با توجه به اهمیت و نقش فرهنگ به عنوان مهم ترین عامل مؤثر در مدیریت شهری ، در این مقاله نخست به تشریح فرهنگ شهری و جایگاه فرهنگ شهرنشینی پرداخته شده و سپس لزوم آموزش شهروندان در راستای ارتقاء فرهنگ شهرنشینی مطرح و ضمن معرفی دیدگا ه های نظری در زمینه چالش های فرهنگی شهرنشینی ، چالش های نه گانه فرهنگ شهرنشینی در کشور ارائه می شود