سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رضائیان – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از عوامل اثر گذار بر انتظارات آدمی از نقش خود و دیگران اصول اخلاقی است. اصولی که هر کس در تصمیم گیری و رفتار خود باید رعایت کند. رهیافت های گوناگونی نسبت به جنبه های اخلاقی کار مدیران به کار گرفته شده است. در این مقاله به رهیافت عدالت پرداخته می شود. بدین منظور نخست پاره ای از فرصت ها نظیر انسجام سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات، واقعیت مجازی و خلاقیت مبتنی بر فناروی اطلاعات و تهدیدها مانند کاهش حضور اجتماعی و غنای اطلاعاتی، عدم ارضای نیاز مطرح شدن و نیاز اجتماعی، دشواری ایجاد اعتمادو ایجاد تنیدگی مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد و آن گاه به رهیافت های اخلاقی در تصمیم گیری اشاره می شود.