سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا جودکی – گروه مهندسی نقشهبرداری، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، گروه م
وهاب نفیسی – گروه مهندسی نقشهبرداری، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، گروه م

چکیده:

به منظور کنترل حرکات پوسته زمین با ا ستفاده از مشاهدات ژئودتیکی، تا کنون روش های مختلفی ارائه گردیده که خروجی هرکدام از روش ها بنابر مورد، جابجایی و یا کرنش می تواند باشد . اما از آنجایی که جابجایی های ناشی از پدیده های ژئودینامیکی و تکتونیکی را می توان به عنوان خطاهای سیستماتیک عمده موثر بر م شاهدات ژئودتیکی در نظر گرفت لذا با استفاده از روش های بازیابی اطلاعات مانند استفاده از فیلترهای عددی بر روی سری زمانی مشاهدات می توان به مقدار جابجایی ها برای یک منطقه مشخص دست یافت . از جمله فیلترهای عددی می توان به فیلتر وینیر و کالمن فیلتر اشاره نمود . دراین مقاله سعی گردیده است تا با مقایسه این دو فیلتر بر روی مشاهدات ایستگاه های دائمی ) GPS به طور خاص ایستگاه های ) IGS برای یک منطقه مشخص ( که قبلا با روش های ژئودتیکی حرکات پوسته در آنجا تعیین گردیده است ) اولا صحت و دقت روش استفاده از فلیترهای عددی در کنترل حرکت پوسته تعیین شود و ثانیا نتایج دو فیلتر با یکدیگر مقایسه گردد .