سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

زهرا احمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم و کارشناس خبره وزارت کشور

چکیده:

صنعت گردشگری و جذب تورسیم پدیده ای است کهن که از دیر باز در جوامع انسانی وجودداشته است و بتدریج در طی مراحل مختلف تاریخی به موضوع فنی , اقتصادی و اجتماعی واکولوژی کنونی خود به عنوان عاملی برای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت تبدیل شدهاست . پژوهش حاضر با هدف تبین نقش این صنعت به شکل گیری مولفه های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در کلانشهر تهران می پردازد . مطالعات عام برنامه ریزی شهری تهران باوجود تعداد زیادی از جاذبه های گردشگری شهری و به همراه توجه به طرح های فرا دست وتعداد بازدید کنندگان از پتانسیل و توانایی تبدیل شدن به سایت گردشگری شهریبرخورداراست ، تداوم پژوهش پتانسیل برای توسعه با انجام تحلیل مکانی فضایی انتخاب گردید.