سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خالد سعیدی – گروه فیزیک دانشگاه کردستان
خه بات حشامی – گروه فیزیک دانشگاه کردستان
پرویز سیف پناهی – گروه فیزیک دانشگاه کردستان

چکیده:

در این پژوهش چاه پتانسیل مختل شده ی غیرهرمیتی با تقارن P مطالعه و بررسی شده است . نشان داده می شود که طیف انرژی این مدل حقیقی و در نتیجه یک مدل فیزیکی است و همچنین نشان می دهیم که اثرات ترم های موهومی در تراز های پایین انرژی (n های کوچک ) حائز اهمیت است