سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۴۹

نویسنده(ها):

محمد اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

د رحالیکه درجوامع معاصر نقاب از چهره تابناک معارف بر میگیرند و از آن رمزگشایی م یکنند و نه تنها دستاوردهای آن را دراختیار همگان می گذارند بلکه اصول و مبانی آن را برای فهم عموم هرچه ساده تر می سازند در فرهنگ ما فلسفه چنین وضعی ندارد و همچنان مانند یک کالای لوکس قابل دسترسی نیست نه فهمش برای عموم ممکن است و نه از دستاوردش کسی بهره مند است اما چرا چنین است؟ درمقاله حاضر سه عامل را در مهجور ماندن فلسفه در فرهنگ اسلامی دخیل دانسته و موانع رمززدایی ازفلسفه و اموزش آن در تحت این عوامل بررسی شده است این عوامل عبارتند از: موانع ماهوی و اجتماعی، ساختار متون ، اموزش و تدریس فلسفه