سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میلاد سرپوش – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
امیر اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا

چکیده:

رشد جمعیت و نیاز آنها به طبیعت برای برطرف کردن نیازهایشان، تاثیر مخربی برطبیعت اطرافشان گذاشته است. به نظر می رسد باارائه راهکار های معمارانه به مفهوم پایداری در نحوه معماری اهدافی چون محیط زیست،را از عوامل تحدید کننده نجات دهد.دراین مقاله،ابتدا پیشینه معماری پایدار،سپس تعریف معماری پایدار و مفهوم آن در معماری و جنبه های مختلف آن مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته است.