سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میرمصطفی حسینیون – عضو هیئت علمی هم کار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز فناوری های جوشکاری

چکیده:

در این مقاله، آموز شهای رسمی و غیررسمی، نقش صنایع در آموزش و سابقه اقدام های سازمانی انجام شده در این زمینه، مدلهای نمونه یادگیری الکترونیکی E-Learning از دانشگاه های معتبر در زمینه دور ههای آموزشی جوشکاری بررسی می شود. مفاهیم رو شهای اجرایی دوره های آموزشی، برنامه درسی، منابع آموزشی، ارزیابی فرایندهای آموزشی، سیستم مدیریت یادگیری، سیستم مدیریت محتوای آموزشی بررسی و مقایسه خواهند شد. به این امید که بتوان در آینده نزدیک از دستاورد ارزشمند و جدید دنیای فن آوری اطلاعات به منظور آموزش جوشکاری نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور و ایجاد اشتغال حداقل در مرحله نخست با جایگزین نمودن آن با برنام ههای آموزش نظری بهر هبرداری نمود