سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسلم سلیمانپور – مربی، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران
بهزاد قهرمانی – مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

چکیده:

سازمان ها سیستم های پیچیده مدیریت اطلاعاتی را اتخاذ می کنند که برای دستیابی به اجرای برنامه های استراتژیک چندگانه محدوده فراوانی از اطلاعات را برای مدیران ارشد ارائه می دهد. با این حال، سازمان ها تاحدی که عملکرد خود را بهبود می بخشند متفاوت هستند. این مقاله نقش تیم مدیریت ارشد را در ارتباط با استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعاتی استراتژیک گونه عمل کردن بررسی می کند. این فرایند با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از 92 تیم مدیریت ارشد چگونگی تعامل ترکیبات تیم های مختلف را با سیستم پیچیده مدیریت اطلاعات، و چگونگی تاثیر این تعامل را برعملکردهای استراتژیک بررسی می کند که بر کاهش هزینه و انعطاف پذیری تمرکز می کند. این یافته ها چگونگی اثر سیستم مدیریت اطلاعات را برعملکرد استراتژیک نشان می دهد (که بر انعطاف پذیری متمرکز است) با تنوع تیم مدیریت ارشد تعدیل می شود.