سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدحسین عابدی – دانشجو دکتری معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
آتنا رحیمی – دانشجو کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شمس گنبد،

چکیده:

نور، غیر مادی ترین عنصر محسوس طبیعت و یکی از مهم ترین عوامل طبیعی که در معماری حضورمستقیم دارد. یکی از مهم ترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در طول روز است، که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود. توجه به نور و رنگ در ساعات مختلف روز و انعکاس رنگ های اشیاء مختلف در یکدیگر و تاثیر رنگ های پیرامونی و به کار بردن رنگ های خاص و ناب که به این طریق می توان از جنبه ی دیگر نور استفاده کرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش نور در معماری و معماری داخلی به عنوان یک جزء سازنده و مفهوم بخش می پردازد و در خاتمه امید به این دارد که در آینده در ساختمان ها همانند نیاکانمان شاهد به کارگیری نور طبیعی به صورت یک عنصر کاملا اثر بخش باشیم.