سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدمهدی گودرزی سروش – عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،
محمد واودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

موضوع این مقاله، تأویلی از اماکن مقدس و نسبت آنها با معنویت فضا و چگونگی درک این حس آسمانی از فضا است. به همین خاطرنخست به تعبیر معنویت می پردازیم. سپس بار معنایی که متوجه حس معنویت می شود برمیشماریم. پس از مقوله معنویت به آنچه این احساس را معنا می کند، اشاره می شود. و در ادامه این مقاله نسبت اماکن مقدس با معنویت بررسی میشود. آنگاه به دلایل درک معنویت فضا میپردازیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد جوهره منطقی و عقلانی حس معنویت در اماکن مقدس همواره کیفی و غیرشخصی است و برای دریافت و درک این حس نیاز به نوعی کشف و شهود روحانی می باشد