سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام رحیمی – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان
ماشاا… حلاجی دزفولی – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان

چکیده:

خاکریزها بسته به نوع بافت و میزان تراکم و چسبندگی ذرات در مقابل عامل فرس اینده موج مقاومت می کنند ولی در بسیاری موارد در اثر فرسایش و آبشستگی تخریب شده و خسارات جبران ناپذیری به بار می آورند . از این رو، یافتن روشی مناسب برای حفظ پایداری خاکریز بزرگ هورالعظیم (بطولKm 103 و عرض بالای 7m تا 13m ) از اهمیت بسیار برخوردار است.
روش معمول حفاظت خاکریزها در برابر امواج، سنگ چینی با ملات ماسه و سیمان و ایجاد ری پ رپ یا روشهای مشابه با استفاده از مصالح سنگی می باشد . با توجه به دوری معادن سنگ از محل پروژه اجرای عملیات سنگ چینی بسیار پرهزینه خواهد بود.
با توجه به عوامل ایجاد فرسایش و در نظر گرفتن امکانات محلی، برای حفظ پایداری خاکریز در تالاب ۴ گزینة – ۱- پوشش گیاهی محلی (نی) ۲- استفاده از مخلوط خاک و سیمان ۳- استفاده از مخلوط خاک و آهک ۴ پوشش نی فشرده بصورت کانتکس مورد مطالعه قرار گرفت. هر کدام از گزینه ها در یک بازه از خاکریز اجرا شده و فاکتورهای سهولت اجرا، در دسترس بودن مصالح و
انطباق با محیط زیست در آنها مورد بررسی قرار گرفت . از این بین استفاده از پوشش نی محلی جهت حفاظت شی بهای دیواره خاکریز از نظر آسانی اجرا، جنب ههای اقتصادی و انطباق با محیط زیست گزینه برتر می باشد.