سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رعنا چائی اصل – دانشگاه پیام نور واحد تهران مرکزی – دانشکده فنی و مهندسی
شهریار لطفی – دانشگاه تبریز- گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتن تکاملی ای حل مسئله چیدمان نیروی امسانی در سازمانها ارائه شده است. از آنجایی که مسائل مبوط به چیدمان جزء مسائل با پیچیدگی غیر چند جمله ای سخت محسوب می شوند لذا ارائه راه حل از طریق سایر روشهای ریاضی برای مسائل با اندازه بزرگ امکان پذیر نمی باشد لذا رویکردهای تکاملی در حل این گونه از مسائل قادر هستند اه حل های بهینه را ارائه دهند. برای حل مسئله ، از ماتریس مجاورت گراف روابط سازمانی که نشان دهنده میزان ارتباط ککاری بین افراد در داخل حوزه ها و سایر حوزه های مرتبط می باشد به عنوان ورودی مسئله اشاره شده است. با استفاده از الگوریتم ژنتیک یک چیدمان مناسب از افراد با میزان ارتباط کاری بیشتر در اتاق های یکسان و چیدمان سایر افرداد با میزان ارتباط کاری کمتر در اتاق های مجاور ارائه شده است. کارایی الگوریتم پیشنهادی با مثال های ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.