سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رحمانی – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

گنبدنمکی مورجان معروف به تل نمکدان درکنار تاقدیس کوه گورم درمیان تاقدیس های مورجان و بویم ازطریق گسل فعال کره بس به سطح زمین راه پیدا کرده است این کوه نمکی درمنطقه کوهمرده سرخی جنوب غرب شیراز درزندیکی روستای تاریخی و کهن مورجان واقع شده است این جاذبه زمین شناسی زیبا ازنظر تکتونیکی شکل ظاهری و همچنین دارا بودن پدیده های فرسایشی و رسوبگذاری یکی از جمله اثار زیبا و دیدنی ژئوتوریسمی ایالت زمین شناسی زاگرس می باشد کهدراین مقاله به معرفی آن پرداخته می شود.