سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم جمالی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی – هیدرولوژی

چکیده:

گردشگری یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار درسطوح اقتصادی اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی است ژئوتوریسم به عنوان زیرمجموعه مهم بوم گردشگری کوششمی کند پدیده های طبیعی و تماشایی زمین شناسی را چه ازنظر زمین شناسی و چه ازلحاظ جاذبه های عمومی برای معرفی به گردشگران مورد بررسی قراردهد گنبدنمکی کوه نمک دردامنه جنوبی طاقدیس گرم سرازخاک براورده است ورود خانه قره آقاج درجنوب آن جریان دارد این کوه نمکی درمنطقه جلگاه درنزدیکی روستای هکان واقع شده است این پدیده زمین شناسی زیبا از نظر زمین ساختی تکتونیک و همچنین دارا بودن اشکال رسوبی یکی ازجمله آثار جذاب دیدنی و تماشایی ژئوتوریسمی حوضه زاگرس درشهرستان جهرم می باشد که دراین مقاله به معرفی آن پرداخته می شود.