سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد پیرمحمدی علیشاه – استادیار پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

در این مقاله اطلاعات ژئوشیمیایی جدیدی برای ترکیبات آداکیتی داسیتی و ریولیتی سهند واقع درجنوب تبریز آشکار می گردد که در زمان الیگو- میوسن طی برخورد صفحات عربی و اوراسیا به دنبالفرورانش سنوزئیک اقیانوس نئوتتیس به وجود آمده اند . توده های مورد بررسی در داخل سنگهای ولکانیکی و رسوبی کرتاسه و ائوسن نفوذ کرده اند . ترکیبات داسیتی و ریولیتی به صورت تمرکزات پایینYمحتوای بالایSr و الگوهای به شدت تفریق یافته عناصرنادرخاکی ،که از مشخصات آداکیتهای در ارتباط با ذوب ورقه می باشند، مشخص می شوند . در دیاگرام روابط عناصر اصلی و فرعی نمونه های مورد بررسی، مشخصات آداکیتهای سیلیس- بالا را نشان دادند . همچنین این نمونه ها مقادیر بالاتر Mg#=MgO/[MgO+FeOt] , molar)Mg# و MgOنسبت به محدودهMg# و MgO مذاب ورقه آزمایشگاهی ایجاد شده توسط رپ و همکاران ( 1991 ) نشان می دهند که این ویژگی به عنوان تبادل و واکنشمتقابل ماگمای آداکیتی با گوه گوشته رورانده تفسیر میگردد