سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین شهام – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احمد معتمد – استاد دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

پسمانهای موادرادیواکتیو محتوی سزیم -137 ازتاسیسات هسته ای مانند راکتورهای تحقیقاتی نیروگاه های اتمی و همچنین درروند بازیابی سوختهای مصرف شده ضمن عملیات جداسازی حاصل میشوند یکی ازمهمترین رادیونوکلیدها که ضمن شکافت هسته ای ایجادمیشود سزیم -137 بانیم عمر 30/1 سال و بازده شکافت 6/26 درصد میبا شد که درصورت وارد شدن به محیط زیست میتواند به مدت بیش از350سال انرا الوده کند سزیم عنصری الکتروپوزتیو با میل ترکیبی بالا است این عنصربخوبی جذب گیاهان می شود وازاین طریق به چرخه موادغذایی مانند شیروسبزیهای گوناگون راه پیدا می کند و باعث الودگی داخلی بدن انسان به موادرادیواکتیو می شود حادثه چرنوبیل که در30 اوریل 1986 به وقوع پیوست سبب شده تا دراثرجریان باد منطقه وسیعی ازاروپا الوده شود و حتی کشورمانیز ازاین حادثه درامان نماند انالیزهای انجام شده توسط طیف سنجی گاما درنمونه های رسوبات حاصل ازدریای خزر مناطق استارا و انزلی وهمچنیندرابزیان قدرت مهاجرت این رادیونوکلید را بصورت ذرات معلق درهوا نشان میدهد هدف ازاین طرح پژوهشی تعیین میزان الودگی رسوبهای دریای خزرنسبت به عنصرسزیم -137 درنمونه های زیست محیطی است زیرا الودگی فوق ازطریق موجودات ابزی وارد چرخه موادغذایی شده و خطرات بسیاری را برای انسان به همراه دارد