سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عزت اسلامی زاده – دکترای پترولوژی استادیار گروه مهندسی معدن
شهرام سامانی راد – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

تپه های ماسه ای صادق اباد با وسعت 15 کیلومتر مربع در 18 کیلومتری شمال غرب بافق و در حاشیه پلایای دره انجیر قرا ردارد هدف ازا نجام این تحقیق تعیین منشا و عوامل موثر در تشکیل این تلماسه ها است که براساس بررسی های صحرایی مطالعات ماکروسکوپی میکروسکوپی و ژئوشیمیایی دانه های تشکیل دهنده تلماسه ها انجام شده است ترکیب شیمیایی کانیها با روش XRF و نوع کانیها به وسیله میکروسکوپ و انالیز XRD شناسایی گردیده است. نتایج حاصل از مطالعات کانی شناسی و ژئوشیمیایی نشانگر تنوع کانی شناسی ماسه ها است که شامل کانیهای تیره مانند پیروکسن، امفیبول، الیوین و گارنت به همراه کانیهای روشن مانندکوارتز و فلدسپارهای نوع البیت و اورتوز می باشد همچنین کانیهای کلسیت، دولومیت و اپیدوت نیز در ماسه ها وجود دارد کانیهای فلزی مانند مگنتیت وهماتیت دارای فراوانی قابل توجهی هستند کانیهای سنگینی چون الیوین و پیروکسن که معمولا براثر حمل در مسیرهای طولانی ناپایدار و دگرسان می شوند به همراه کانیهای پایدارتر مانند کلسیت ، دولومیت و فلدسپار دیده می شوند.