سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید عباس نیا – گروه محیط زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران،
هانیه نوذری – گروه محیط زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران،

چکیده:

اکتشاف منابع آب ززیرزمینی مستلزم شناخت مناطق و نواحی مستعد برای وجود آنها می باشد. به دلیل اهمیت بالای مناطق کارستی و نقش قابل توجه در تامین آب مورد نیاز کشور، تلاش برای اکتشاف منابع جدید کارستی، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه فراوانی ناپیوستگی ها درتوده های سنگی، نواحی نفوذ پذیر را ایجاد خواهند کرد، وجودشان موجب ایجاد مسیرهای مناسبی جهت جاری شدن آبهای زیرزمینی خواهد شد. شناخت این نواحی از طریق روشهای ژئوفیزیکی با توجه به ویژگی های خاص فیزیکی این نواحی مثل وزن مخصوص یا م اومت ویژه آنها امکان پذیر می باشد. استفاده از روشهای ژئوفیزیکی در زمینه مطالعات آب و زئوفیزیک به نسبت زمینه های مطالعات حوزه های نفتی و اکتشافات معادن از ساب ه کمتری برخوردار است؛ولی در سالهای اخیر گسترش یافته است. در این تح یق کاربرد روشهای مختلف ژئوفیزیکی بررسی خواهد شد. از روشهای ژئوفیزیکی کاربردی جهات پتانسیل یابی آب زیرزمینی می توان به روشهای ژئوالکتریکی، رادار نفوذی زمین، پتانسیل خودزا، الکترومغناطیسی، گرانی سنجی، مغناطیس سنجی و لرزه ای اشاره نمود.