سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدجواد وثاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی،دانشکده اقتصاد ومدیریت ، دانشگاه سمنان
مهدیه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی،دانشکده جهانگردی ، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این بررسی روانشناسی کارآفرینی، در ابتدا در مورد سازه های توسعه داده شده در پژوهش های کارآفرینی بحثمی کنیم، همانند هوشیاری کارآفرینی، برنامه ریزی کسب و کار، منابع مالی و جهت گیری کارآفرینی و اینکه چگونه میتوان آنها را با در نظر گرفتن دیدگاه روانی بهتر درک نمود . در ادامه بیان می کنیم که چگونه سازه های سنتی روانی درکارآفرینی استفاده شده اند و چگونه می تواند دانش ما را در روانشناسی صنعتی و سازمانی افزایش دهد (به عنوان مثال،دانش، هوش عملی، تعصبات شناختی، اهداف و چشم انداز، ابتکار شخصی، شور و تاثرات مثبت و منفی). در نهایت، توصیههایی برای پژوهش های کاربردی خواهیم داشت.