سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر بزرگی – آموزش و پرورش محمودآباد، مازندران

چکیده:

بسیاری از صاحبنظران و محققان از دنیای امروزی به عنوان عصر عدم تداوم یاد می کنند. عصر عدمتداوم به این معناست که دیگر تجارب و راهحلهای گذشته برای مسائل جاریو آینده سازمان کارگشا نیستند و بایدبه شیوه ای دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کالا و خدمات را باحداقل هزینه و با کیفیت برتر متناسب با نیازها و سلیقه های مشتری آنگونه که بازارهای جهانی را تسخیر کرده ودر این مسابقه ی بزرگ پیروزمند باشیم. تولید کرد. بنابراین اگر قرار است اقتصادی موفق داشته باشیم نیاز بهشرکتهای موفق در محیط های رقابتی داریم و این امر مستلززم داشتن نیروی انسانی پرتوان و خود اتکا است.