سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مطهره راه پیما غیاث آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند
هادی پورشافعی – دکتری مدیریت آموزشی و دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

ازآنجایی که برنامه و کلاسهای درسی دانشگاه ها باید پاسخگوی نیازهای فردی و نیازهای جامعه و حتی بازارکار باشد، به نظر میرسد توجه به کلاسهای کارآفرینی و پرورش زمینه های تحقق آن در جوامع امروزیضرورت دارد. آموزش به شیوهی کارآفرینی سالهاست که در دانشگاه ها به صورت های مختلفی مطرح شدهاست و در حال حاضر به یکی از مهمترین فعالیتهای دانشگاهی تبدیل شده که ایجاد رشته های کارآفرینیدلیلی براین گفته میباشد، اما با پیشرفت علم و ظهور تکنولوژی های جدید دیگر استفاده از روشهای سنتیدر کلاسهای موجود در دانشگاه ها مقرون به صرفه نیست. دانشگاه ها و کلاسهای دانشگاهی باید به آموزش-های جدید مجهز شوند و افرادی باروحیه و خلاق و کارآفرین، به جامعه اقتصادی تحویل دهند تا افرادفارغ التحصیل بتوانند تولیدات جامعه را به حد بهینه برسانند و از این طریق جامعه به رشد و توسعه دستیابد، لازمه رسیدن به این هدف شناسایی مهمترین ویژگیهای کلاس درس کارآفرینانه است که خود میتواندزمینهای برای افزایش کارآفرینی اساتید و دانشجویان شود. در این مقاله، پس از بیان تعریف کارآفرینی واهمیت آن در نظام آموزشی و اهداف آموزش کارآفرینی برای دانشجویان دانشگاهها به شرح ضرورت کارآفرینیدر کلاسهای دانشگاهی پرداخته شده است. موارد مذکور جمع بندی شده و در قالب بحث و نتیجه گیری،پیشنهاداتی برای اجرای کلاس کارآفرینانه ارائه گردیده است.