سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آمنه رضازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
محمدرضا ماستری فراهانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اصغر امیدوار – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی اکبر دهنوخلجی – استادیار دانشگاه گلستان

چکیده:

مواد ضدمیکروب به طور معمول کارایی خوبی دربرابر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها دارند و از نظر زیست محیطی نسبتا ایمن هستند درحوزه نانوتکنولوژی نانواکسید روی یکی از مواد شناخته شده درحفاظت چوب دربرابرعوامل مخرب بیولوژیک و غیربیولوژیک است پژوهشگران متعددی تاثیر نانواکسید روی را درمقاومت به هوازدگی چوب مورد بررسی قراردادندو دریافتند که اینم اده کارایی خوبی در برابر اشعه فرابنفش خورشید دارد و تغییر رنگ سطح چوب را کاهش میدهد در بررسی های صورت گرفته درزمینه تاثیر نانوساختار اکسید روی دربرابر میکروارگانیسم ها شواهد حاکی از آن است که فعالیت ضدباکتری و ضدقارچی و مقاومت به موریانه دراثر اشباع چوب با نانواکسید روی افزایش می یابد این ماده درغلظت های پایین دوستدار محیط زیست است و سبب تسهیل درتجزیه آلوده کننده های آلی می شود.