سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا خسرو جردی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب و فاضلاب ، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عبا
عبدالله رشیدی مهر آبادی – استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

استفاده از صافی های کند درفرایند تصفیه آب ازجمله کارآمدترین روشها برای حذف کدورت (ازآبهای با کدورت پایین ) و حذف عوامل بیماریزای بیولوژیکی و مواد آلی می باشد . دومشکل اساسی درکاربرد این فرایند برای اجتماعات بزرگ شامل محدود بودن نرخ تصفیه و درنتیجه نیازبه سطح زیاد برای ساخت و استقرار فرایند و نیز مشکلات بهره برداری مربوط به عدم تناسب سیستمهای شستشوی دستی و نیز صعوبت انجام آن به سبب سطح زیاد صافی است . دراین تحقیق سعی شده است با تبدیل صافی ازجریان عمودی به افقی و با استفاده از لایه های نازکتر صافی سطح مورد نیاز برای استفاده ازاین سیستم کاهش یابد . همچنین به دنبال کاهش سطح امکان شستشوی معکوس صافی با کمک هواده های بسیار کوچک و با هزینه ای بسیار کمتر فراهم شده است و بدین ترتیب مشکلات مربوط به بهره برداری ازاین نوع صافی ها کاهش یافته است .