سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا نیک منش – عضو هیئت علمی گروه عمران

چکیده:

بررسی عوامل موثر بر تشدید فرسایش بادی و براورد آن در منطقه سیستان با توجه به خسارات فراوان آن به جوامع شهری و روستایی این منطقه امری ضروری به نظر می رسد شبیه سازی فرسایش بادی بهدلیل پیچیدگی های موجود در طبیعت این فرایند به اسانی میسر نیست این در حالی است که شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان مدل جعبه سیاه با توانایی هی بالایی که دارند برای مدلسازی سیستمهای پیچیده و غیرخطی بسیارمناسب می باشند شبکه های عصبی مصنوعی برمبنای استفاده از دانش نهفته بین متغیرهای ورودی و خروجی یک سیستم و بدون در نظر گرفتن فیزیک مسئله قادر به استخراج روابط ذاتی بین آنها و تعمیم آنها درموقعیت های دیگر هستند پرواضح است که به منظور دستیابی به جوابهای مناسب و قابل قبول از شبکه عصبی باید انواع ترکیبات ورودی شبکه تعداد لایه های شبکه، تعداد نورونهای لایه های ورودی ومخفی شبکه و غیره مورد ارزیابی و بررسی قرارگیرند.