سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا عقیلی – دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی مجیدی – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا سبزعلیان – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محبوبه کاظمی – دانشجویان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور تهیه نقشه پیوستگی ژنتیکی گلرنگزراعی Carthamus tinctorius L با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD انجام شد نشانگر RAPD از تکثیر بالایی برخوردار می باشدو نیازبه اطلاعات اولیه در مورد ردیف DNA برای طراحیو ساخت آغاز گر ندارد جمعیت F2 که دراین مطالعه استفاده شد شامل 117 گیاه از نتاج حاصل از تلاقی بین گونه ای گلرنگ زراعی با نام C111 و یک ژنوتیپ وحشی از گونه C. oxyacanthus بهنام ISF2 بود دراین پژوهش DNA هرکدام از گیاهان F2 و والدین به روش cTAB استخراج شد و در واکنش PCR به منظور تکثیر باندهای چندشکل مورد استفاده قرارگرفت درمجموع 80 آغاز گر RAPD برای تکثیر والدین استفاده شد که فقط 16 آغاز گر تولید باندهای پلی مورف در بین دو والد نمودند. این 16 آغازگر 81 باند پلی مورف تولید کردند که در مرحله بعد با نرم افزار MAPMAKER3 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند از این مجموعه 33 نشانگر به 11 گروه لینکاژی اختصاص یافتند تهیه این گونه نقشه های ژنتیکی می تواند در ردیابی ژن های مفیدگلرنگ کاربرد داشته باشد.