سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمود شکیب انصاری – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

زبان وادبیات عرب یازدیربازدارای جایگاهی ب سرفیع ومهم درمطالعات ایران شناسی وعلوم اسلامی بوده است.افزون براین زبان عربی زبان رسمی وزنده دربیش از 20 کشور عضوسازمان ملل است که بیش از 250 میلیون نفر جمعیت در جهان امروز دارد. برخی از این کشورها در همسایگی ما قرار دارند و کشور ما با تمام این کشورها روابط حسنه دارد و با بسیاری از آنان روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد. زبان وادبیات عربی در دانشگاه های ما ه م به عنوان یک رشته تخصصی و میان رشته ای دربیش از 60 واحد دانشگاهی دولتی و غیردولتی تدریس می شود. پیشینه آموزش این زبان به دهه بیست و تأسیس دانشکده معقول و منقول (الهیات فعلی تهران) باز می گردد.امروزاین سؤال مطرح می شودکه آیااین رشته بااین اهمیت وضرورت وبااین گستردگی و هزینه های بسیارزیادبه هدف های ازپیش تعیین شده خوددست یافته یاخیر؟ دراین مقاله ضمن پاسخ به این پرسش،طرحی تخصصی – کاربردی وهدفمند برای سه دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشدودکتری ارائه می شود