سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حشمت اله هوشمند – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی – گروه برق و الکترونیک
حسین محکمی – دانشگاه اصفهان – دانشکده مهندسی – گروه برق و الکترونیک

چکیده:

در این مقاله پخش بار اقتصادی بوسیله الگوریتم پیشنهادی ژنتیک انجام شده است. برای نزدیک شدن مسئله پخش بار اقتصادی به شرایط واقعی، تابع هزینه مصرف سوخت نیروگاههای سیستم قدرت بصورت ناصاف 1 در نظر گرفته شده است، از طرف دیگر، کاهش میزان آلودگی ناشی از نیروگاهها و همچنین نرخ شیب هر نیروگاه به عنوان جزئی از اهداف مسئله در نظر گرفته شده است . برای انجام این پخش بار بهینه، نقطه کار سیستم و تلفات شبکه نیز در روند بهینه سازی مد نظر قرار گرفته اند. در نهایت اثر در نظر گرفتن نرخ شیب و همچنین در نظر گرفتن تابع هزینه بصورت ناصاف با حالتی که بصورت یک تابع درجه دوم باشد ، مقایسه شده است.