سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعید شجاعی – کارشناس ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف
مهدی صمیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد MSc مدیریت توسعه سازمانی

چکیده:

مطالعه تصمیم گیری مسیر شغلی با توجه به تاثیر آن در جنبه های مختلف زندگی افراد اهمیت زیادی دارد در این رابطه تاکنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که اکثر آنها رویکرد عقلایی را به عنوان الگوی نظری تحقیق خود در نظر گرفته اند دراین تحقیق تصمیمگیری مسیر شغلی مهندسان نرم افزار با رویکرد عقلایی محدود انجام پذیرفته است هدف از اتخاذ این رویکرد رسیدن به تبیینی دقیق تر و نزدیک تر به واقعیت از آنچه ممکن است در تصمیم گیری مسیر شغلی افراد اتفاق بیافتد می باشد بدین منظور براساس یک چارچوب نظری که از مرور پیشینه تحقیق به دست آمد داده های تحقیق از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و با روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.