سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن کلانتر – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
مجید آزادبخت – دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران

چکیده:

یکی از مسائل روزمره سیستم قدرت تغییرات کوچک و ناگهانی بار است که پاسخ سیستم به این تغییرات را بعنوان رفتار دینامیکی شبکه می شناسیم . استفاده از انباره انرژی ابررسانا SMES که بتواند سریعاً در مدار قرار گرفته و با سیستم تبادل انرژی انجام دهد راه حل مناسب برای بهبود پاسخ دینامیکی سیستم به نظر می رسد . در این مقاله استفاده از SMES جهت بهبود رفتار دینامیکی شبکه قدرت مورد بررسی و تجزیه و تجلیل قرار گرفته است . بررسی عملکرد SMES در حلقه کنترل فرکانس – بار برای یک شبکه دو منطقه أی که بوسیله خط انتقال باقدرت محدود و به یکدگیر متصل هستند شبیه سازی و ارائه گردیده است . در این شبیه سازی اثرات مثبت انباره انرژی ابررسانایی برروی تغییرات فرکانس هرمنطقه و قدرت انتقالی بین مناطق نشان داده شده است . استراتژی مناسب برای کنترل SEMS تعیین گردیده و با استفاده از روش دوم لیاپانوف پارامترهای شبکه بهینه شده است .