سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی کیخا – دانشکده ی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
فهیمه رجاء – دانشکده ی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
فرهاد ارومچیان – قطب علمی کنترل و پردازش دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد خونساری – دانشکده ی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

در اینمقاله کاربرد تئوری شواهد دمستر – شافر و قاعده ترکیب آن در بازیابی اطلاعات مستندات XML بررسی شده است. این تئوری در مدل کردن عدم قطعیت موجود در فرایند بازیابی اطلاعات وترکیب شواهد مختلف برای مرتبط بودن یک عنصر XML به پرس و جوی کاربر به کار می رود. در این پژوهش سه روش مختلف بازیابی اطلاعات مستندات XML پیاده سازی شده که برای ارزیابی عملکرد آنها از مجموعه مستندات XML و پرس جوها و ابزار ارزیابی ارائه شده در INEX-2004 استفاده شده است. با ایجاد تغییری در یکی از پارامترهای وزن دهی روش مبتنی بر تئوری شواهد دمستر – شافر، نتیجه آن تا 14% بهبود داده شده است.