سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کاردان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
مرتضی دهقانی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان ج
سیدرضا هاشمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

یکی از بلاهای طبیعی که هر ساله خسارات جانی و مالی فراوانی بدنبال دارد، سیل است . از جمله مواردمهم در مدیریت جامع منابع آب بررسی سیل و اثرات آن می باشد. برای انجام این تحقیق محدوده جنوب شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی بدلیل نزدیکی و ورود سیلابهای تخریبی به داخل شهر انتخاب گردید. با استفاده از گر ادیان بارندگی و رابطه وزیری شدت بارندگی در سطح منطقه مورد مطالعه تخمین زده شد سپس با استفاده از تصاویر ماهوارهای Land sat نقشه کاربری اراضی تهیه و به کمک گروه هیدرولوژیکی خاک و شیب منطقه CN هر زیر حوزه بدست آمد. در نهایت با استفاده از روش راسمیلرRossmiler ضریب جریان سیلابی در محدوده مورد مطالعه ت عیین و پتانسیل هرزیرحوزه نسبت به تولیدرواناب و سیلاب تعیین گردید. نتایج نشان داد که با افزایش تداوم شدت بارندگی از میزان ضریب جریان سیلابی کاسته می شود و همچنین افزایش پتانسیل سیل خیزی نقش تعیین کننده ای در توسعه مناطق شهری دارد.