سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم کامران – نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
حسین بحرالعلوم – نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

چکیده:

امروزه شبکههای سنسوری نقش بسیار مهمی در صنایع مختلف از جمله نیروگاهها برعهده دارند . در واقع کنترل فرایندهای پیچیده صنعتی توسط انسان با کمک این شبکه ها امکان پذیر است چرا که شبکه صنعتی واسط بین اپراتور و تجهیزات موجود در فرایند میباشد . با توجه به گسترش روزافزون فناوری بیسیم و مزایای جایگزینی آن بجای ارتباطات کابلی در بسیاری از زمینه ها از یکسو و از سوی دیگر معایب متعدد مرتبط با ارتباطات کابلی انگیزه استفاده از این تکنولوژی و جایگزینی آن بعنوان وسیله ارتباطی در بخشهای مختلف صنایع را تقویت کرده است . در این مقاله پس ازبررسی خصوص یات و مزایای شبکه های سنسوری بیسیم، کاربردهای متنوع تکنولوژی بیسیم در صنایع مختلف معرفی و پتانسیلهای موجود در نیروگاههای سیکل ترکیبی بمنظور استفاده از بیسیم ارائه میشود. همچنین مزایای استفاده از این تکنولوژی در مقایسه با سیستم کابلی کنونی ارائه می شود. همچنین چالشهای موجود در برابر استفاده گسترده از این تکنولوژی در صنعت نیروگاه مورد بررسی و راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر چالشها بیان میگردد.