سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد علی قضاوی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

یکی از معضلات مهم کشور در رابطه با کشاورز ی و منابع طبیعی فرسایش ابی و بادی می باشد که می بایستی درصدد پیشگیری آن بود برای این کار نیاز به دستگاهها و تکنیکهایی جهت اندازه گیری فرسایش می باشداخیرا درکشوردستگاه ناهمواری سنج طراحی ونمونه سازی شده که قادر است با برداشت اطلاعات لازم و استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف شکل سه بعدی ناهمواری روی زمین را ترسیم نمایدو سطوح وحجم ناهمواریها و همچنین میزان RZ سطحی که معیار نسبتا خوبی برای اندازه گیری ناهمواریها و متعاقب آن میزان فرسایش است اندازه گیری نماید.