سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هما رزمخواه – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت*
محمدرضا هاشمی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه شیراز
فریدون رادمنش – استادیار گروه هیدرولوژی، دانشکده علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید چمر

چکیده:

طرح های مهندسی رودخانه با هدف افزایش منافع مترتب از رودخانه و کاهش خسارات ناشی از آن ارائه می گردد.یکی از مشکلات اصلی رودخانه حله سیلاب و پخش آن در اراضی مجاور و متعاقبا تخریب مزارع، باغات و روستاها می باشد، در این مقاله به بررسی روشهای کنترل و انتخاب روش مناسب با توجه به معیارهای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می پردازیم. از میان روش های مختلف کنترل سیلاب سه روش احداث خاکریزهای طولی، احداث خاکریزهای حلقه ای اطراف روستاها و احداث خاکریزهای حلقوی اطراف روستاها به همراه خاکریز طولی در امتداد دو ساحل رودخانه به عنوان روشهای قابل استفاده انتخاب شده و گزینه استفاده از دایکهای حلقوی به عنوان بهترین راه حل برای این منطقه پیشنهاد گردید. در ادامه محاسبات هیدرولیکی مرتبط با احداث این سازه بیان گردید. در رودخانه های مشابه که در نواحی پست و در شرایط مشابه قرار دارند، می توان از این روش به عنوانیک روش موثر در مدیریت و کنترل سیلاب بهره جست.