سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرعلی بزمونه – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
همایون استکانچی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به اهمیت مقوله طراحی براساس عملکرد (PBD) باید ابزارهای مورد نیاز آن در بخش های مختلف تامین شود در بخش نیاز تحلیل لرزه ای استفاده از روش استاتیکی غیرخطی (NSP) بعنوان روشی آسان در جوامع مهندسی مرسوم است و برای افزایش دقت آن در پیش بینی تقاضای لرزه ای فعالیتهای زیادی صورت گرفته است. و در آیین نامه ها و دستورالعملهای ارزیابی و بهسازی لرزه ای FEMA 440، FEMA 273، ATC-40 , و بالاخره ASCE 41-06 تغییراتی در نحوه اعمالبکارگیری آن بوجود آمده است. اما بدلیل عدم مطلوبیت برآورد لرزه ای این روش، در برخی سازه ها نظیر ساختمانهای بلند،ساختمانهای نا منظم در پلان و ارتفاع و ساختمانهای دارای حساسیت به شتاب قائم زلزله از طرفی، و محدودیت این روش در ورود به برخی از حوزه های رفتار دینامیکی مانند سیستمهای استهلاک انرژی فعال و غیر فعال از طرف دیگر، استفاده از تحلیلهای دینامیکی غیر خطی را در این حوزه ها امری اجتناب ناپذیر کرده است.