سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول دانشفراز – استاد دانشکده عمران دانشگاه مراغه،مراغه، ایران
شبنم وکیلی – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب، مراغه ، ایران

چکیده:

با پیشرفت علوم رایانه ای استفاده از روشهای عددی در حل مسائل مختلف علمی به مراتب بیشتر شده است. ازجمله این روشها، که در حل بسیاری از مسائل مکانیک می توان استفاده نمودروش ماتریس انتقال است. با این حال،این روش در مهندسی هیدرولیک و مکانیک سیالات کمتر مورد توجه واقع شده است. در این مطالعه روش مذکور برای حل معادلات سنت ونانت بصورت یک بعدی بکار برده شده است. نتایج این مطالعه با نتایج روش مشخصه ها وتفاضلات محدود مقایسه شد و ثابت شد که نتایج این روش با نتایج حاصل از روش مشخصه ها وتفاضلات محدود مشابه بوده و با این روش ها همخوانی خوبی دارد .