سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر یوسفی زاده – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
غلامحسین نوروزی – دکتری ژئوفیزیک
فرامرز دولتی ارده جانی – دکتری هیدروژئولوژی و محیط زیست
منصور ضیائی – دکتری ژئوشیمی

چکیده:

منطقه جبال بارز درکمربند آتشفشانی ایران مرکزی واقع شده و ازنظر پتانسیل کانی سازی دارای موقعیت مناسب و التراسیون های گسترده و همچنین اندیسهای کانی سازی بسیاری درفاز اکسیده و سولفوره می باشد که همگی موید وجود پتانسیل نسبتا بالایی دراین منطقه است باتوجه به ارتباط بین زونهای دگرسانی با کانی سازی های پورفیری شناخت و به نقشه درآوردن این زونها دراکتشاف این تیپ از کانسارها اهمیت زیادی دارد دراین تحقیق از داده های سنجنده aSTER توسط روش طبقه بندی هدایت شده آنالیز زاویه طیفی SAM برای شناسایی این زونها استفاده شده است این روش با محاسبه شباهت طیفی بین طیف پیکسلهای تصویر و طیف بازتابی مرجع به طبقه بندی پدیده ای مختلف درتصاویر می پردازد به منظوراعتبار سنجی نتایج بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره ای موقعیت اندیسهای معدنی ثبت شده و همچنین گسلها وتوده های نفوذی این منطقه با موقعیت زونهای دگرسانی پیشنهاد شده مقایسه شدند که تطبیق و همخوانی آنها بیانگر دقت این روش درتخمین موقعیت زونهای دگرسانی می باشد.